Jeżeli po zapoznaniu się z informacjami na temat Ajapa Jogi zawartymi na tej stronie jeste¶ zainteresowany nauk± i praktyk± tej techniki, albo też masz jakie¶ dodatkowe pytania, możesz napisać do nas e-mail lub na adres pocztowy:

Zwi±zek Ajapa Yoga

ul. Muszlowa 27

85-435 Bydgoszcz